شرایط استفاده

آخرین به روز رسانی : 21 مرداد 1399

 

نرم‌افزارهای الکتروتجارت که توسط شرکت مهندسی الکتروتجارت سپید سپاهان برای تسهیل عملیات سفارش‌دهی مشترکین طراحی گردیده، تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می‌‌نماید، لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین مشترکین و الکتروتجارت حاکم خواهد بود. بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات الکتروتجارت، این شروط را به‌دقت مطالعه فرمایید. استفاده از خدمات الکتروتجارت به‌منزله قبول تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بی اعتبار می‌‌نماید. شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزارهای الکتروتجارت را در طول زمان تغییر دهد.

 

ماده 1. تعاریف

واژگان و اصطلاحاتی که مورد استفاده قرار گرفته‌اند، دارای معانی به شرح ذیل می‌باشند:

الف) شرکت: شرکت مهندسی الکتروتجارت سپید سپاهان (مسئولیت محدود) به‌عنوان مالک نام تجاری الکتروتجارت که به‌ عنوان واسط میان مشترک و تامین‌کننده از طریق اپلیکیشن متعلق به خود و نیز وب‌اپ و خدمات تلفنی به ارائه خدمات سفارش آنلاین می‌پردازد.

ب) الکتروتجارت:  نام و علامت تجاری متعلق به شرکت می‌باشد که از طریق سامانه، اپلیکیشن ، وب‌اپ و خدمات تلفنی به ارائه خدمات سفارش آنلاین می‌پردازد.

پ) اپلیکیشن: عبارت است از برنامه موبایل الکتروتجارت در دو نسخه مشترک (الکتروتجارت) و فروشنده (سبا)، جهت استفاده در گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل اندروید و iOS که ارائه خدمات سفارش آنلاین در بستر آن امکان‌پذیر است. کلیه حقوق مادی و معنوی این اپلیکیشن متعلق به شرکت می‌باشد.

ت) وب‌اپ:  بهره‌گیری از خدمات سفارش آنلاین از طریق وب‌اپ الکتروتجارت که به آدرس https://app.electrotejarat.com  می‌باشد.

ث) سامانه الکتروتجارت: عبارت است از مجموع امکانات نرم‌افزاری الکتروتجارت که از طریق سرمایه انسانی شرکت نسبت به ارائه خدمات از مرحله ثبت نام کاربران تا انجام پشتیبانی می‌پردازد.

ج) مشترک: افرادی حقیقی یا حقوقی که متقاضی استفاده از سرویس سفارش‌دهی آنلاین بوده و با ثبت‌نام در سامانه الکتروتجارت نسبت به ثبت و ارسال سفارش به تامین‌کننده خود اقدام می‌نماید. بدین ترتیب الکتروتجارت حق استفاده غیرانحصاری و غیرقابل‌انتقال به غیر و در زمان مشخص به مشترک می دهد.

چ) مشترک مجاز :آن دسته از مشترکین ثبت‌نام شده که توسط تامین‌کننده مجاز به استفاده از خدمات هستند. هر مشترک توسط هر تامین‌کننده به صورت مجزا، تایید شده و مجاز شناخته می شود. ملاک تایید هر مشترک برعهده تامین‌کننده است. تایید تامین‌کننده دائمی نیست و در هر لحظه می تواند خدمات خود را از هر مشترک سلب نماید.

ح) تامین‌کننده: اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که متقاضی استفاده از سرویس سفارش‌گیری آنلاین بوده و با ثبت‌نام در الکتروتجارت سفارش مشترکین را دریافت می‌‌کنند.

خ) نمایشگاه آنلاین: محل نمایش محصولات تامین‌کننده در نرم‌افزار الکتروتجارت است.

د) حساب کاربری: پروفایلی که مشترکین جهت استفاده از خدمات الکتروتجارت با وارد نمودن اطلاعات مورد نظر در سامانه، ایجاد می‌نمایند و از طریق آن از خدمات بهره‌مند می‌گردند.

ذ) قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران:  قانون‌اساسی، قوانین‌عادی، آئین‌نامه‌های‌اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.


آخرین به روز رسانی : 21 مرداد 1399

 

نرم‌افزارهای الکتروتجارت که توسط شرکت مهندسی الکتروتجارت سپید سپاهان برای تسهیل عملیات سفارش‌دهی مشترکین طراحی گردیده، تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می‌‌نماید، لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین مشترکین و الکتروتجارت حاکم خواهد بود. بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات الکتروتجارت، این شروط را به‌دقت مطالعه فرمایید. استفاده از خدمات الکتروتجارت به‌منزله قبول تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بی اعتبار می‌‌نماید. شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزارهای الکتروتجارت را در طول زمان تغییر دهد.

 

ماده 1. تعاریف

واژگان و اصطلاحاتی که مورد استفاده قرار گرفته‌اند، دارای معانی به شرح ذیل می‌باشند:

الف) شرکت: شرکت مهندسی الکتروتجارت سپید سپاهان (مسئولیت محدود) به‌عنوان مالک نام تجاری الکتروتجارت که به‌ عنوان واسط میان مشترک و تامین‌کننده از طریق اپلیکیشن متعلق به خود و نیز وب‌اپ و خدمات تلفنی به ارائه خدمات سفارش آنلاین می‌پردازد.

ب) الکتروتجارت:  نام و علامت تجاری متعلق به شرکت می‌باشد که از طریق سامانه، اپلیکیشن ، وب‌اپ و خدمات تلفنی به ارائه خدمات سفارش آنلاین می‌پردازد.

پ) اپلیکیشن: عبارت است از برنامه موبایل الکتروتجارت در دو نسخه مشترک (الکتروتجارت) و فروشنده (سبا)، جهت استفاده در گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل اندروید و iOS که ارائه خدمات سفارش آنلاین در بستر آن امکان‌پذیر است. کلیه حقوق مادی و معنوی این اپلیکیشن متعلق به شرکت می‌باشد.

ت) وب‌اپ:  بهره‌گیری از خدمات سفارش آنلاین از طریق وب‌اپ الکتروتجارت که به آدرس https://app.electrotejarat.com  می‌باشد.

ث) سامانه الکتروتجارت: عبارت است از مجموع امکانات نرم‌افزاری الکتروتجارت که از طریق سرمایه انسانی شرکت نسبت به ارائه خدمات از مرحله ثبت نام کاربران تا انجام پشتیبانی می‌پردازد.

ج) مشترک: افرادی حقیقی یا حقوقی که متقاضی استفاده از سرویس سفارش‌دهی آنلاین بوده و با ثبت‌نام در سامانه الکتروتجارت نسبت به ثبت و ارسال سفارش به تامین‌کننده خود اقدام می‌نماید. بدین ترتیب الکتروتجارت حق استفاده غیرانحصاری و غیرقابل‌انتقال به غیر و در زمان مشخص به مشترک می دهد.

چ) مشترک مجاز :آن دسته از مشترکین ثبت‌نام شده که توسط تامین‌کننده مجاز به استفاده از خدمات هستند. هر مشترک توسط هر تامین‌کننده به صورت مجزا، تایید شده و مجاز شناخته می شود. ملاک تایید هر مشترک برعهده تامین‌کننده است. تایید تامین‌کننده دائمی نیست و در هر لحظه می تواند خدمات خود را از هر مشترک سلب نماید.

ح) تامین‌کننده: اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که متقاضی استفاده از سرویس سفارش‌گیری آنلاین بوده و با ثبت‌نام در الکتروتجارت سفارش مشترکین را دریافت می‌‌کنند.

خ) نمایشگاه آنلاین: محل نمایش محصولات تامین‌کننده در نرم‌افزار الکتروتجارت است.

د) حساب کاربری: پروفایلی که مشترکین جهت استفاده از خدمات الکتروتجارت با وارد نمودن اطلاعات مورد نظر در سامانه، ایجاد می‌نمایند و از طریق آن از خدمات بهره‌مند می‌گردند.

ذ) قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران:  قانون‌اساسی، قوانین‌عادی، آئین‌نامه‌های‌اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

 

ماده 2. حساب کاربری

1-2- برای عضویت مشترکین در الکتروتجارت و استفاده از تمامی خدمات آن، لازم است مشترک اقدام به ایجاد یک حساب کاربری در الکتروتجارت نماید. دارا بودن سن قانونی (حداقل 18 سال) و تکمیل فرم مشخصات از قبیل نام و نام‌خانوادگی، شماره موبایل، نوع فعالیت و آدرس برای ایجاد حساب کاربری الزامی است.

2-2- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید شرکت یا تامین‌کننده، از مشترکین درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، مشترک متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به مشترک مذکور خودداری کند.

3-2- هر مشترک (اعم از حقیقی و یا حقوقی) تنها مجاز به افتتاح  یک حساب کاربری در الکتروتجارت است.

4-2- هر مشترک مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در حساب کاربری خود را می‌‌پذیرد و متعهد می‌‌شود که در صورت تغییر در هر بخش از این اطلاعات، حساب کاربری خود را در الکتروتجارت به‌روز نماید. وارد کردن اطلاعات نادرست و غیردقیق ممکن‌ است منجر به عدم ارتباط صحیح مشترک با تامین‌کننده و یا محرومیت مشترک از خدمات الکتروتجارت شود و مشترک نمی‌‌تواند به این موضوع معترض گردد.

5-2- هر مشترک با ثبت‌نام در الکتروتجارت و ایجاد حساب کاربری به نام خود صحت انتساب تمام پیام‌‌های صادره از حساب کاربری خویش را پذیرفته و در نتیجه حق هرگونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده‌ پیام‌های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می‌‌نماید.

6-2- در صورتی که مشترک اطلاعات مربوط به احراز هویت (نام و نام‌خانوادگی، موقعیت مکانی و نوع فعالیت) خود را به درستی ارائه نکند، الکتروتجارت تضمینی در ارائه خدمات صحیح به وی نخواهد داشت و حق مسدود کردن مشترک برای الکتروتجارت محفوظ است.

 

ماده 3. هزینه‌‌ استفاده از خدمات 

1-3- اتصال به اینترنت برای استفاده از الکتروتجارت ضروری است، کاربر می‌‌بایست اینترنت مورد نیاز و سایر لوازم استفاده از الکتروتجارت را تدارک ببیند و مخارج آن‌‌ها را شخصاً تأمین نماید.

2-3- ممکن است مشترکین پس از ثبت نام به مدت مشخصی از اشتراک رایگان بهره مند گردند.

3-3- مشترکین جهت استفاده از خدمات الکتروتجارت پس از مدت زمان استفاده رایگان، نیاز به خرید اشتراک دارند. هزینه اشتراک در اپلیکیشن الکتروتجارت قابل رویت و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 4. حقوق و مسئولیت های مشترک

1-4- مشترک مجاز نیست حساب کاربری خود را برای استفاده در اختیار دیگر اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی و به‌ویژه افراد زیر ۱۸ سال) قرار دهد یا آن را به هر نحو به دیگری منتقل نماید. در صورت تخلف، مسئولیت تمام اقدامات انجام شده توسط دیگران به‌عهده‌ صاحب حساب کاربری خواهد بود.

2-4- مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌‌شود مطلقاً به‌عهده‌ مشترک است، در نتیجه ضروری است که مشترک در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود، از جمله نام کاربری و رمز عبور، حداکثر اقدامات لازم را مبذول دارد و از این طریق مانع استفاده‌ دیگران از آن گردد. همچنین ضروری است که مشترک در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب کاربری خود در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت لزوم الکتروتجارت را مطلع کند تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.

3-4- مشترک متعهد است که در استفاده از خدمات الکتروتجارت تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند، نرم‌افزار را برای اهداف قانونی بکار گیرد و در همه حال، با در نظر گرفتن حیثیت تجاری شرکت الکتروتجارت و نرم‌افزارها، مرتکب رفتاری نشود که اعتبار نرم‌افزارهای الکتروتجارت را خدشه‌‌دار نماید. مسئولیت هر نوع اقدام مشترک که منجر به بروز آسیب بدنی، جانی یا مالی گردد به‌عهده‌ مشترک است و الکتروتجارت در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

4-4- مشترک تنها مجاز است از الکتروتجارت برای رفع نیازهای شخصی استفاده کند و باید از استفاده‌ تجاری از خدمات آن اجتناب نماید.

5-4- مشترک اقرار می‌‌نماید که با افتتاح حساب کاربری در الکتروتجارت تنها مجوز استفاده غیرانحصاری، غیرقابل‌انتقال و محدود از خدمات آن را دریافت می‌‌کند و به این ترتیب مدعی مالکیت یا حقی نسبت به الکتروتجارت (اعم از کپی‌رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن) نیست، در غیر موارد قید شده در این قرارداد اجازه‌ استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم‌افزارهای الکتروتجارت را ندارد و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی الکتروتجارت نسبت به نرم‌افزارها و ملحقات آن خواهد بود.

6-4- مشترک می‌‌پذیرد که قرارداد حاضر یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی الکتروتجارت است و الکتروتجارت می‌‌تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ‌گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود کند و مانع استفاده‌ مشترک از خدمات الکتروتجارت گردد.

7-4- مشترک متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی را که توسط الکتروتجارت از طریق پیامک یا نرم‌افزارهای الکتروتجارت در خصوص استفاده از خدمات الکتروتجارت و شرایط آن برای مشترک ارسال می‌‌گردد به صورت دوره‌ای مطالعه نماید و در صورت موافقت آن را تایید نماید. تایید مزبور ممکن است در قالب ادامه استفاده از خدمات الکتروتجارت و یا یک علامت، کلمه، عدد، عبارت، نام تایپ‌شده و امثال آن به‌عمل آید که به سند ارسالی الحاق می‌‌شود و همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی است و امضاءکننده را به مفاد سندی که به‌طریق مزبور امضاء نموده است متعهد و ملتزم می‌‌نماید.

8-4- مشترک موظف است هزینه‌ اشتراک استفاده از خدمات الکتروتجارت را که توسط الکتروتجارت تعیین می‌‌گردد، پرداخت نماید.

 

ماده 5. حقوق و مسئولیت های شرکت

1-5- الکتروتجارت یک فروشگاه اینترنتی نیست بلکه یک نرم‌افزار کاربردی، غیرعمومی و آبونمانی است که از طریق اینترنت به مشترک ارائه می‌گردد و تنها با ایجاد یک پل ارتباطی بین مشترک و تامین‌کننده فرآیند سفارش‌دهی را تسهیل می‌‌بخشد. با این‌‌توضیح که تامین‌کننده در انتخاب مشترک خود و در پذیرش یا رد سفارش اختیار کامل دارد. بدین‌ ترتیب، هر سفارشی که در این نرم‌افزار صورت می‌‌گیرد یک قرارداد مستقل بین تامین‌کننده و مشترک است و الکتروتجارت تنها زمینه‌ انعقاد این قرارداد را میان مشترک و تامین‌کننده در هر سفارش مهیا می‌‌کند. تأکید می‌‌شود که الکتروتجارت هیچ‌گونه مسئولیتی (اعم از حقوقی و کیفری) در قبال ارتباطات بین کاربران و اتفاقات قبل، حین و بعد از سفارش در مقابل کاربران اعم از مشترکین، تامین‌کنندگان و اشخاص ثالث نخواهد داشت.

2-5- الکتروتجارت متعهد به تلاش برای ارائه‌ خدمات با کیفیت است و در این راه تلاش می‌‌کند با به‌روزرسانی نرم‌افزارها متناسب با نیاز مشترکین سطح خدمات ارائه‌شده را ارتقا بخشد.

3-5- شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث (که ممکن است موجب ایجاد نقص یا اشکال و ایرادی در حساب کاربری مشترک گردد) نخواهد داشت.

4-5- نظر به این‌که الکتروتجارت تنها خدمات نرم‌افزاری ارائه می‌‌دهد و در عملیات سفارش‌دهی مابین مشترکین و تامین‌کنندگان کوچکترین دخالت، دخل‌و‌تصرف و اظهارنظری ندارد، الکتروتجارت هیچ‌گونه مسئولیتی در ارتباط با هرگونه خدمات ارائه شده توسط تامین‌کنندگان نمی‌پذیرد. ضمنا هیچ تضمینی در خصوص کیفیت محصولات و اطلاعات ارائه شده توسط تامین‌کنندگان و زمان تحویل کالا نخواهد داشت.

5-5- کلیه مشخصات محصولات و خدمات تامین‌کننده از جمله مشخصات فنی محصول، تصاویر، قیمت‌ها، تخفیف‌ها و ... صرفا توسط تامین‌کننده مشخص گردیده است و اعلام می‌‌گردد، الکتروتجارت هیچ‌گونه انتفاعی از قیمتهای اعلام شده، فروش محصولات و ارائه خدمات تامین‌کننده ندارد.

6-5- شرکت نمی‌‌تواند اجرا شدن برنامه‌ الکتروتجارت را در تمامی سخت‌افزارها، دستگاه‌های تلفن‌همراه یا شبکه‌های ارتباطی تضمین نماید.

7-5- شرکت نمی‌تواند ارائه خدمات در شرایط فورس‌ماژور همچون سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ، قطعی اینترنت و ... را تضمین کند.

8-5- شرکت متعهد است کلیه تغییرات، اصلاحات و الحاقات قرارداد حاضر را از طریق نرم‌افزارهای الکتروتجارت به مشترکین اطلاع دهد.

 

ماده 6. سیاست حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات مشترک

1-6- مشترکین جهت استفاده از خدمات الکتروتجارت اطلاعات زیر را در اختیار شرکت قرار می‌دهند:

- اطلاعاتی که مشترکین به‌صورت مستقیم در فرم مشخصات ثبت‌نام (اطلاعات مذکور در ماده 2) و حین ثبت سفارش در اختیار شرکت قرار می‌‌دهد.

- اطلاعاتی که به‌طور غیرمستقیم و در نتیجه‌ استفاده مشترک از خدمات الکتروتجارت در این برنامه ذخیره می‌‌شود، از جمله تراکنش‌های مالی صورت‌ گرفته در حساب کاربری جهت استفاده از خدمات الکتروتجارت و اطلاعات مربوط به سخت‌افزاری که مشترک با استفاده از آن از خدمات الکتروتجارت استفاده می‌‌کند (نظیر سیستم‌عامل آن) و نهایتاً شیوه‌ اتصال مشترک به اینترنت و  ...

تبصره: در مواردی الکتروتجارت به مشترک اجازه می‌‌دهد عکس، فایل صوتی یا تصویری، اطلاعات، دست‌نوشته یا نظرات خود را در نرم‌افزارهای الکتروتجارت منتشر کند. محتوای تولیدشده (و نه کپی‌شده) توسط مشترک به‌شیوه‌ مذکور در مالکیت مشترک قرار دارد، اما مشترک با بارگذاری این موارد روی نرم‌افزارهای الکتروتجارت اجازه‌ استفاده، تغییر و انتشار آن را به هر نحو و در هر زمان به‌صورت رایگان، غیرقابل‌رجوع و قابل انتقال به الکتروتجارت واگذار می‌‌کند.

2-6- شرکت در راستای حفظ حریم خصوصی مشترکین اعم از حقیقی و حقوقی با رعایت اصل محرمانگی و التزام به قوانین و مقررات مربوطه، داده‌ها و اطلاعات دریافتی از مشترک را در موارد زیر مورد استفاده قرار داده و به شرح ذیل از آنها حفاظت به عمل می‌آورد:

- اطلاعاتی که هنگام ثبت نام مستقیماً از مشترک أخذ می‌شود، شامل مشخصات فردی، شماره تلفن همراه و ...، صرفاً در جهت احراز هویت مشترک و امکان برخورداری از خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت متعهد می‌گردد داده‌های مذکور را صرفا در محدوده ارائه خدمات مذکور مورد استفاده قرار دهد. در همین راستا، پس از ارسال درخواست ثبت نام و ارسال سفارش توسط مشترک، داده‌های مزبور جهت شناسایی مشترک و انجام هماهنگی های لازم تامین‌کننده با وی از قبیل نحوه تسویه، تعیین محل و زمان ارسال سفارش و ...، با تامین‌کننده به اشتراک گذاشته می‌شوند.

- درخصوص داده‌ها و اطلاعاتی که به‌طور غیرمستقیم و در نتیجه‌ استفاده‌ مشترکین از خدمات الکتروتجارت در این برنامه ذخیره می‌‌شود، شرکت متعهد می‌‌شود که اطلاعات ذخیره‌شده را تنها در جهت بهبود کیفیت خدمات استفاده نماید.

- در مواردی که سایر اشخاص، حسب مورد، بخشی از فرایند ارائه خدمات را تحت نظارت شرکت عهده‌دار شوند، شرکت مطابق با اصول، قوانین و مقررات صیانت از حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها نسبت به پیشبرد امور اقدام می نماید.

تبصره:  در صورتی که مقامات قضایی و یا اداری به حکم قانون، داده‌ها و یا اطلاعات مربوط به مشترک یا مشترکین خاصی را از شرکت مطالبه نمایند، شرکت مطابق با قانون موظف به افشای آنها به مقامات صالح می‌باشد.

 

ماده 7. مالکیت حقوق معنوی نرم‌افزارهای الکتروتجارت

مالکیت مادی و معنوی نرم‌افزارهای الکتروتجارت و تمام ملحقات آن (از جمله نام، علامت تجاری و خدمات ارائه‌شده تحت این نام و ...) متعلق به شرکت است و در نتیجه:

1-7- مشترکین تنها اجازه‌ استفاده‌ محدود و غیرانحصاری از خدمات آن را تحت شرایط قرارداد حاضر دارند، بدون آن که این استفاده حقی برای آن‌ها نسبت به مالکیت نرم‌افزارهای الکتروتجارت یا سایر حقوق معنوی مربوطه ایجاد نماید یا اجازه‌ استفاده از نام، علامت تجاری، لوگو و ... را به آن‌ها اعطا نماید.

2-7- مشترکین مجاز به تغییر، بازتولید، بازنویسی و یا تولید یک برنامه‌ مشابه الکتروتجارت نیستند.

3-7- مشترکین مجاز به استفاده از خدمات نرم‌افزارهای الکتروتجارت جز در شرایط مقرر در این قرارداد نیستند و حق اجاره، فروش و یا انتقال نرم‌افزارهای الکتروتجارت و حقوق ناشی از آن را نخواهند داشت.

 

ماده 8. تجدیدنظر در شرایط استفاده و نحوه ابلاغ آن

8‏-۱- شرایط حاضر نسبت به مشترکینی که اپلیکیشن الکتروتجارت را نصب کرده و از آن استفاده می‌کنند یا از خدمات وب‌اپ و خدمات تلفنی استفاده می‌نماید، اعمال می‌گردد.

8‏-۲- در صورتی که شرایط استفاده تغییر یابد، الکتروتجارت مراتب را با یکی از شیوه‌های ارسال پیامک، بارگذاری شرایط جدید در وبسایت و اپلیکیشن اطلاع‌رسانی می‌نماید. صرف استفاده کاربران از اپلیکیشن پس از تغییر شرایط استفاده و اطلاع‌رسانی آن به منزله پذیرش شرایط استفاده جدید می‌باشد.

 

ماده 9. قانون حاکم و شیوه‌ حل اختلاف

شرایط استفاده حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند کرد تا اختلاف خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز و از راه گفت‌وگو حل‌وفصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و دیگر مراجع قانونی ذیصلاح حل‌وفصل خواهد شد.

 

ماده 10. توافقات نهائی

1-10- مشترک تصدیق می‌نماید که «شرایط استفاده از خدمات سفارش دهی آنلاین الکتروتجارت برای مشترکین» را به‌طور کامل مطالعه نموده، از مفاد و شرایط آن آگاهی کامل داشته و نسبت به اعمال تمامی این شرایط رضایت دارند و نسبت به مفاد آن ملتزم می‌باشند.

2-10- در مواردی که متن حاضر، صراحتاً یا ضمناً حاوی حکمی نباشد، مراتب تابع عرف رایج در این صنعت می‌باشد.